Doorgaan naar hoofdcontent

Crystal Reports vs. SS RS / Report Builder: Resetting page number per group and overall total page number

Crystal Reports 2011
In Crystal Reports it is quite easy to reset the page number for every new group. We can do this by using the Section Expert:


Presenting the page number and the total page number per group is now quite easy. We could do so by using for instance a formula consisting of special fields:

PageNumber & " "& TotalPageCount

But we'll have a problem when we want to add the overall total pagenumber. Crystal Reports does not have an overal total pagecount special field. The only way to solve this problem - to my knowledge - is using a combination of a subreport and a shared variable.

Report Builder / SS Reporting Services
In Report Builder we can use the Built-in Fields for solving this problem.


When we want the page numbers per group, we use PageNumber and TotalPages; when we want the overall numbers, you use OverallPageNumber and OverallTotalPages.

Member
Description
PageNumber
The current page number relative to page breaks that reset the page number. At the beginning of report processing, the initial value is set to 1. The page number increments for each rendered page.
To number pages within page breaks for a rectangle, a data region, a data region group, or a map, on the PageBreak property, set the ResetPageNumber property to True. Not supported on tablix column hierarchy groups.
PageNumber can only be used in an expression in a page header or page footer.
TotalPages
The total number of pages relative to page breaks that reset PageNumber. If no page breaks are set, this value is the same as OverallTotalPages.
TotalPages can only be used in an expression in a page header or page footer.
OverallPageNumber
The page number of the current page for the entire report. This value is not affected by ResetPageNumber.
OverallPageNumber can only be used in an expression in a page header or page footer.
OverallTotalPages
The total number pages for the entire report. This value is not affected by ResetPageNumber.
OverallTotalPages can only be used in an expression in a page header or page footer.
Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Friesland: MTB elfstedentocht 2016

Al snel na het helaas niet voltooien van de winterfietselfstedentocht rijpt bij mij het idee mee te doen aan de MTB elfstedentocht. Het moet mijn vijfde elfstedentocht worden na het wandelen, fietsen, steppen en kajakken. Al heb ik van deelnemers begrepen dat deze MTB tocht wel heel erg zwaar is. Drie dagen lang beulen. Ik vraag me af of het voor mij wel haalbaar is. Toch haal ik het in het najaar mijn al twintig jaar oude MTB van stal en begin alvast wat te trainen. Rond de stad Groningen blijken tal van oude landwegen en graspaden in het nieuw aangelegde De Onlanden mooie trainingsparcoursen op te leveren. Tegelijk hou ik de website van de organisator in de gaten:  http://mtb-xperience.nl/mountainbike-evenementen . In de loop van het voorjaar worden op deze website een aantal zaken duidelijk. Het wordt na vijf jaar mogelijk de laatste keer dat deze tocht georganiseerd wordt en de tocht wordt ook opengesteld voor individuele deelnemers. Tot nu toe kon je namelijk alleen in teamv