donderdag 26 september 2013

Friesland: de kerk van Dongjum

Van deze kerk is begin november 2013 de vloer deels verwijderd. Hierbij foto's van een ons nog onbekende grafzerk:


Hier lezen we

GOSLINGA OCKINGA

met vaag de wassenaar van het Goslinga wapen en de lelie van het Ockinga wapen. Het gaat om het echtpaar Johannes van Goslinga en Joukje van Ockinga, de ouders van Johan van Goslinga van de tweede foto.

En de tweede foto:


Op de twee foto is duidelijk te lezen

IOHAN VAN GOSLINGA FEDD SOPHIA VAN CAMMINGA

Het gaat hier om de de grafzerk van de op 27 oktober 1688 overleden Johan van Goslinga en zijn vrouw Fetje Sophia van Camminga. Opvallend genoeg is er geen randtekst, maar zo te zien is deze grafzerk de deksteen van een grafkelder

Op de website van Simon Wierstra (http://simonwierstra.nl/) vinden we de opmerking:

Hij wil begraven worden te Dongjum en het gebeente van zijn vrouw moet uit Arum overgebracht worden naar Dongjum.

Deze Johan van Goslinga was de vader van Sicco van Goslinga. In de kerk van Dongjum vinder we een prachtig praalgraf van deze Sicco van Goslinga. Op de website www.reliwiki.nl treffen we een prachtige foto aan:Bij de preekstoel zijn ook een aantal grafzerken onder de vloer zichtbaar. Naar alle waarschijnlijkheid gaat dit om ons reeds bekende stenen. Hoe dan ook, dit gedeelte van de vloer wordt niet verwijderd.

Er wordt nog een tweede stuk vloer verwijderd maar het ziet er niet naar uit dat er nog meer onbekende stenen tevoorschijn komen. We wachten af.
Een reactie posten