dinsdag 21 januari 2014

Aardbevingen boven gasveld Friesland grafisch weergegeven

Ook in Friesland wordt gas gewonnen. Dit gebeurt voornamelijk langs de oostgrens. De hoeveelheid staat weliswaar in geen verhouding tot de hoeveelheid die uit het gasveld van Slochteren gehaald wordt. Toch zien we ook hier lichte aardbevingen optreden. De zwaarste tot nu toe was 2,8 op de schaal van Richter. Dit was op 26 november 2009 te De Hoeve.

De aardbevingen hebben in grote lijnen allemaal langs de Friese oostgrens plaatsgevonden.

We geven ze weer in een grafiek:


We zien dat de bevingen tot nu toe weinig talrijk zijn en van een lage intensiteit. Ze vallen allemaal in categorie 1: Niet gevoeld, slechts door seismometers geregistreerd. Ter vergelijking, de zwaarste beving boven het gasveld van Slochteren tot nu toe had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter en een intensiteit van 6: Lichte schade. Schrikreacties. Voorwerpen in huis vallen om. Lichte schade aan minder solide huizen.

De vraag is natuurlijk wat er gaat gebeuren als de winning verlegd wordt van het gasveld van Slochteren naar de gebieden er om heen.

De data zijn afkomstig van het KNMI:

Datum Lokatie Intensiteit Magnitude Diepte
22-4-1999 Rottevalle 1,0 1,0 3,0
14-2-2003 Rottevalle 1,0 1,8 3,0
21-3-2005 Amelanderwad 1,0 1,8 3,0
28-5-2005 Morra 1,0 1,4 3,0
26-11-2009 De Hoeve 1,0 2,8 3,0
16-10-2012 Oudwoude 1,0 1,1 3,0
9-8-2013 Amelanderwad 1,0 1,8 3,0

Geen opmerkingen: