zondag 2 november 2014

Friesland: boeren- en burgerwapens; een eerste analyse

Over de familiewapens van de Friese adel is van alles te zeggen en is al van alles gezegd. Van deze adellijke wapens zijn ook tientallen vindplaatsen bekend. Alleen al van de familie Van Aylva heb ik veertien voorbeelden in mijn wapendatabase en van de Burmania's zelfs zeventien.

Heel anders staat het met de wapens van boeren en burgers. Van deze wapens is heel vaak maar één vindplaats bekend, soms twee en een enkele nog meer. Van die wapens waar we meerdere vindplaatsen hebben, zullen we er een aantal onder de loep nemen.

familienaam
Agema


1662 1698


Bangma


1613 1764 1766

Bonnema


1630 1794


Botma


1622 1645 rond 1720 rond 1780
Buwalda


rond 1590 1606


Fontein


1626 1646 1765

Kingma


16541663 1683 1700
De Kok


rond 1700 1735 1782
Poppes


1729 rond 1750 1810

Sinia


1756 rond 1782 1765

Stapert


rond 1590 1774 1780 1800 1809
Wassenaar


1634 1655 1787 1801

Dit eerste overzicht toont al aan dat een aantal wapens allerminst constant bleef. Vissen die de andere kant op zwemmen (Fontein), of in een andere formatie (Botma), klavers en eikels die omgekeerd zijn (Bangma) en soms een heel verschil in getoonde elementen (Poppes en Stapert). Andere wapens blijven door de tijd redelijk uniform (Agema, Bonnema, Kingma, Sinia en Wassenaar)

Voor een overzicht van alle wapens uit mijn database zie: www.walmar.nl/wapens.asp
Een reactie posten