Doorgaan naar hoofdcontent

Word: Button To Add a Row at the End of the Current Table; using XML and VBA

Word has a lot of buttons to add elements to a table. But there is no button to add a row at the end of the table your cursor is in. I know very well that adding a row can be done positioning the cursus in the last cell of the last row and column and then pressing the tab key. But I wanted to create a button doing this.

First of all we need a Custom UI editor for Microsoft Office to add a piece of XML to the document. My XML script looks like this:

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2009/07/customui">
  <ribbon startFromScratch="false">
    <tabs>
      <tab id="CV" label="CV" keytip="CV" insertBeforeMso="TabHome">
         <group id="CVactions" label="CV actions">
           <button id="AddRow" label="Add row at end of table" imageMso="FileNew" size="large" onAction="ctlAddRule" />
         </group>
      </tab>
    </tabs>
  </ribbon>
</customUI>

I added this script to a file calles AddRow.docm. In this same file a added a VBA module called Callback. In this module I put the VBA code:

Sub ctlAddRule(control As IRibbonControl)
    Dim intCol As Integer, intRow As Integer
    If Selection.Information(wdWithInTable) = True Then
        'test to determine whether your cursor is in a table
        'Selection.Tables(1) picks the current table your cursor is in
        intCol = Selection.Tables(1).Columns.Count
        intRow = Selection.Tables(1).Rows.Count
        Selection.Tables(1).Cell(intRow, intCol).Range.Select
        'selects the lowest last cell in the table
        Selection.MoveRight Unit:=wdCell
        'adds a row to the current table
    Else
        MsgBox "You cursor is not in a table"
    End If
End Sub

And you button works perfectly!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik:

Sub WachtwoordCrack()
    Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _
    e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _ 
I As Integer, j As Integer, k, m As Integer
    Dim begin As Date, eind As Date
    Dim duur As String
    Dim objSheet As Worksheet
    begin = TimeValue(Time)
    On Error Resume Next
    For Each objSheet In Application.Worksheets
        For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66
            For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66
                For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66
                    For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126
                        ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _ 
 Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _ 
 Chr(g) & Chr(h) & Chr(I) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(m)
                        If Ac…

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien.


Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig.

Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster:


Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel. Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken.

We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal:


Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan.

Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden.

Het resultaat is identiek aan het bovenste plaatje…

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen.
Hoe maken we zoiets?§We typen vanaf cel A1:

cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden.
§We maken hier een ringgrafiek van. §We wissen de labels. §We laten deze ring 270 graden laten draaien.


§Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling.