Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: Power Pivot en Power View

Sinds vorig jaar heb ik af en toe te maken met deze betrekkelijke nieuwe BI tools van Microsoft: Power Pivot en Power View.

Power Pivot

Power Pivot is als invoegtoepassing reeds beschikbaar in Excel 2010. In Excel 2013 is het volledig geïntegreerd.


Maar wat doet het nu precies? Wat is de meerwaarde? Naar mijn smaak is Power Pivot meer Power dan Pivot.

De grote kracht van Power Pivot schuilt in het toegankelijk maken van grote hoeveelheden data uit databases en data warehouses. De onderlinge verbanden tussen tabellen blijven daarbij gehandhaafd. Desgewenst kunnen we die verbanden zelf leggen in Power Pivot. Ook kunnen gemakkelijk berekende velden worden toegevoegd, onder meer met behulp van eigen functies (DAX). Deze manier betekent een grote verbetering ten opzicht van de oude methode met Microsoft Query. Een en ander is technisch ook nog betrekkelijk eenvoudig te realiseren en vergt geen uitvoerige opleiding.

Voor de rest van de functionaliteit maakt Power Pivot voornamelijk gebruik van  van bestaande functionaliteit van Excel. Voor het Pivot stuk zijn er wat kleine verschillen met Excel draaitabellen. Zo kan bijvoorbeeld de groepeer-functie niet gebruikt worden: er moeten in de Power Pivot berekende velden worden gemaakt. In het geval van datums leidt dit er bijvoorbeeld toe dat een gecreëerd maandnaam veld ook letterlijk op maandnaam gesorteerd wordt. Alleen via allerlei kunstgrepen krijgen we dat dat weer goed.


Aan eigen functionaliteit zijn er dan ook nog de KPI's. Dit klinkt veel belovend, maar is niets meer dan het gebruik van de pictogram series uit de vernieuwde voorwaardelijke opmaak van Excel 2010. Technisch is het ook nog eens lastiger te realiseren. We kunnen het makkelijk in Excel zelf doen.

Power View

Power View biedt wat extra mogelijkheden voor grafieken, met name de geografische. Niet opzienbarend naar mijn idee.Power View bestaat nog niet als toevoeging voor Excel 2010. Het zit wel geïntegreerd in Excel 2013. Ook maakt het onderdeel uit van van Microsoft SharePoint Server 2010 en 2013 als deel van de SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services Add-in voor de Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition.

Van Power View blijken er feitelijk twee versies te bestaan. Power View rapporten voor de SharePoint Server zijn RDLX files. Power View bladen in Excel maken deel uit van de Excel XLSX werkmap.

Een RDLX bestand is niet te openen in Excel. Een Excel XLSX bestand kan niet met Power View in SharePoint geopend worden. Kopiëren van grafieken of andere zaken is dus niet mogelijk van het RDLX bestand naar het Excel werkboek. Wel kun je Excel XLSX bestanden met een Power View opslaan op de SharePoint Server. Deze bestanden kun je dan openen via Sharepoint.

Via Google Drive kun je een gratis PDF downloaden voor DAX expressions, DAX.pdf:

https://drive.google.com/?tab=jo&authuser=0#folders/0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik:

Sub WachtwoordCrack()
    Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _
    e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _ 
I As Integer, j As Integer, k, m As Integer
    Dim begin As Date, eind As Date
    Dim duur As String
    Dim objSheet As Worksheet
    begin = TimeValue(Time)
    On Error Resume Next
    For Each objSheet In Application.Worksheets
        For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66
            For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66
                For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66
                    For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126
                        ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _ 
 Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _ 
 Chr(g) & Chr(h) & Chr(I) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(m)
                        If Ac…

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien.


Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig.

Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster:


Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel. Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken.

We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal:


Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan.

Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden.

Het resultaat is identiek aan het bovenste plaatje…

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen.
Hoe maken we zoiets?§We typen vanaf cel A1:

cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden.
§We maken hier een ringgrafiek van. §We wissen de labels. §We laten deze ring 270 graden laten draaien.


§Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling.