donderdag 6 februari 2014

Excel: Multi thermometer grafiek

Op internet vinden we diverse Excel voorbeelden en sjablonen van zogenaamde thermometer grafieken. In alle voorbeelden die ik kon vinden, wordt er gebruik gemaakt van SmartArt om de bol van de thermometer te maken. Als je dan meer thermometers naast elkaar maakt, wordt het bewerkelijker. Bovendien staat de SmartArt bol los van de grafiek. Zodra je de grafiek verplaatst of de breedte verandert, gaat de bol niet mee.

In mijn voorbeeld heb ik de bol gemaakt met behulp van een lijngrafiek met markeringen. Van de markering kun je dan een bol maken. Deze bol kun je opblazen. En klaar is kees. Je kunt dan probleemloos het aantal thermometers opvoeren en de grafiek groter en kleiner maken.

Hoe maken we deze grafiek?

§  Neem vanaf rij 32 de bovenstaande gegevens over of open het blad Thermometer.
§  Selecteer de rij lijn met alle nulpunten.
§  Kies Invoegen Þ Lijn Þ Lijn met gegevensmarkering.

   
Lijn zit gekoppeld aan de primaire horizontale as.

§   Selecteer de punten in de Lijngrafiek met gegevensmarkeringen.
§   Klik rechts op de selectie.
§   Kies Gegevensreeks opmaken.
§   Selecteer markeringsopties.

      Markeringstype =   standaard
  Vorm           =   cirkel
  Grootte        =   72 pt

§   Voeg als tweede reeks de buitenrand met het doel toe

      Reeksnaam      =   doel is $B$40
  Reekswaarden   =   waarden zijn $C$40:$G$40

Doel zit gekoppeld aan de primaire verticale as.

§   Selecteer de punten van de tweede reeks.
§   Wijzig deze in een ander grafiektype, namelijk gegroepeerde kolom.
§   Voeg als derde reeks de kolom met de totalen toe (het kwik)
§   Wijzig dit grafiektype in een gegroepeerde kolom.

We voegen de zojuist toegevoegde kolom toe aan de secundaire as en vervolgens wijzigen we ook de breedte van de tussenruimte.

§   Klik met de rechtermuis in de totalen kolom.
§   Kies Gegevensreeks opmaken Þ Opties voor reeks.

     Tussenruimte       =      199%
  Reeks tekenen op   =      Secundaire as
  
Totalen zit gekoppeld aan de secundaire verticale as.

§   Pas de tussenruimte van de buitenrand (doel)aan

     Tussenruimte       =      175%
  Reeks tekenen op   =      Primaire as

Vervolgens wijzigen we de maximum waarde van de linker Y-as, want deze is zo groot als het doel.

§   Klik met de rechtermuis op de Y-as.
§   Kies As-opmaken Þ Opties voor As.

      Maximum            =      2000
  Primaire maatstr   =      geen

§   Kies vervolgens Lijnkleur.

     Lijnkleur      =   Geen lijn

§   En daarna Notatie.

     Notatiecode    =   € #.##0;;;

§   Verwijder nog de Legenda en de tweede Y-as en de X-as.

Opmaak gebieden en reeksen

Vormgeving speelt een belangrijke rol bij het maken van Dashboards. De onderstaande opdrachten regelen de opmaak voor de verschillende gebieden in het werkblad, maar ook in het grafiekgebied en de verschillende reeksen binnen het grafiekgebied.

§   Geef de A en de H kolom een breedte van 2,5.
§   Maak de kolommen B:G 22 punten breed.
§   Maak de grafiek passend binnen het gebied B2:G30.
§   Pas het tekengebied aan zodat de grafiek met de thermometer goed zichtbaar is.
§   Maak de reeks A1:H31 via Celeigenschappen lichtblauw.

     RGB            =   184, 204, 228

§   Geef de overgebleven gebieden naast de tabel dezelfde opmaak.
§   Kies voor Grafiekgebied opmaken Þ opvulling.

     Opvulling      =   effen
  Kleur          =   Blauw accent 1 lichter 80%
  Randkleur      =   Ononderbroken streep, Blauw accent 1 lichter 40%

§   Kies voor Tekengebied opmaken Þ opvulling.

     Opvulling      =   Géén opvulling
  Randkleur      =   Géén lijn

§   Selecteer de kolom met totalen (het kwik): Gegevensreeks opmaken Þ opvulling.

      Opvulling      =   Effen
      Kleur          =   Blauw accent 1 lichter 40%
  3D opmaak      =   Boven, schuine rand, Cirkel
  Breedte        =   22 punten
  Hoogte         =   32,5 punten
  Oppervlak      =   Mat warm
  Belichting     =   Driepunts

§   Selecteer de kolom met de buitenrand (het doel): Gegevensreeks opmaken Þ opvulling.

     Opvulling      =   Géén
  Randkleur      =   Ononderbroken streep, Blauw accent 1 donkerder 50%
  Randstijlen    =   4,5 punten breed

De afronding

De laatste fase bestaat uit het aanbrengen van de verschillende labels en het aanpassen van de cirkel in de thermometer.

§   Selecteer de cirkels van de thermometer.
§   Kies Gegevensreeks opmaken Þ Markeringsopvulling.

  Opvulling      =   Effen
      Kleur          =   Blauw accent 1 lichter 40%
  3D opmaak      =   Boven, schuine rand, Cirkel


  Breedte        =   22 punten
  Hoogte         =   32,5 punten
  Oppervlak      =   Mat warm
  Belichting     =   Driepunts

§   Ga naar Gegevensbron selecteren.
§   Selecteer Lijn.
§   Kies vervolgens voor Horizontale aslabels. 
§   Het Aslabelbereik wordt

  =Blad1!$C$41:$G$41

§   Klik met de rechtermuis op één van de cirkels.
§   Kies Gegevenslabels toevoegen.
§   Klik nogmaals met de rechtermuis op één van de cirkels.
§   Kies Gegevenslabels opmaken.

  Labelopties    =   Categorienaam
  Labelpositie   =   Centreren

§   Klik met de rechtermuis op één van de staven van de binnenrand (het totaal).
§   Kies Gegevenslabels toevoegen.
§   Kies daarna via Gegevenslabels opmaken.

Het totaal zit gekoppeld aan de secundaire verticale as.

  Labelopties    =   Waarde
  Labelpositie   =   Centreren

Om een label boven in de grafiek te krijgen moeten we een nieuwe reeks toevoegen, deze als een Secundaire horizontale as toevoegen en daar vervolgens een label aan koppelen.

§   Ga naar Gegevensbron selecteren.
§   Kies voor het Toevoegen van een reeks.

  Reeksnaam      =   bovenlijn
  Reekswaarden   =   =Blad1!$C$40:$G$40, idem als Doel
  
§   Klik met de rechtermuis op de horizontale lijn.
§   Kies Gegevensreeks opmaken.

  Opties voor reeks  =      secundaire as

§   Ga naar Gegevensbron selecteren.
§   Selecteer Bovenlijn.
§   Kies vervolgens voor Horizontale aslabels.


§   Klik met de rechtermuis op de Bovenlijn
§   Kies Gegevenslabels toevoegen.
§   Pas dit aan via Gegevenslabels opmaken.

  Labelopties    =   Categorienaam
  Labelpositie   =   Boven

Verberg nog de sterretjes op de Bovenlijn.

§   Klik rechts op de sterretjes.
§   Kies Gegevensreeks opmaken.

  Markeringsopties   = Géén
  Lijnkleur          = Géén lijn

§   Maak de verschillende labels vetgedrukt
§   Kies bij Gegevensbron selecteren de knop Verborgen en lege cellen.
§   Schakel het vinkje in.


Het voorbeeld is te downloaden als ExcelThermometer.xlsx via

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Voor verder Excel tips klik hier.

Een reactie posten