dinsdag 9 september 2014

Friesland: Van Groot Wygara te Terzool naar het wapen op de kerkzak van Dronrijp

Ik liep al eerder tegen het wapen van de familie Wygara aan. Het stond op de met zilver beslagen steel van een kerkzak van Dronrijp.


De tekst onderaan luidt: M V W 1695

Na enig zoeken bleek het om het wapen van de familie Wygara te gaan. De initialen hebben betrekking op Magdalena van Wygara. Ze was in 1693 te Dronrijp getrouwd met Harmen Rudolph van Rusier. Op 14 november 1705 overleed ze te Leeuwarden blijkens een aantekening in de Dronryper Cronyck van schoolmeester H. Roucama:

s avonds is na een langduirige podrageuse ziekte van eenige jaren
gesturven tot Leeuwarden mijn (schoolmeester Roucama) buirvrouw vrouw Magdalena
van Wijgara, huisvrouw van de heer majoor Harman Rudolf van Rusiers

Haar ouders waren mij aanvankelijk onduidelijk. Op internet vond ik een melding dat ze een dochter zou zijn van Herman Feickes van Wygara. Dat blijkt evenwel niet te kloppen. Op 26 juli 1655 laat kapitein Dirk van Wygara haar dopen te Harich.

Dan kunnen we het spoor terug volgen. Dirk trouwt in 1663 met Ymck (Emilia) van Glins. Hij is afkomstig uit Minnertsga. Hij zal rond 1638 geboren zijn. Op de klok van Minnertsga uit 1648 vinden we de naam van zijn zeer waarschijnlijke vader: Wopke van Wygara.

Zijn zuster Geertruida ligt begraven in de kerk van Wyckel. We hebben een tekening van Martin. We herkennen rechts hetzelfde wapen:


Het wapen moet Martin ergens anders vandaan hebben gehaald. Op het origineel is het wapen niet meer heel goed zichtbaar:Van de ouders van Dirk en Geertruid, Otto van Wygara en Magadalena van Tjessinga is er een familiebijbel met familiewapen bekend. We vinden een afdruk in De zilveren eeuw Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw:


Het zelfde Wygara wapen.

Otto's tante Bauck ligt begraven in de Martinikerk van Franeker:


Het wapen is weggekapt maar met enige moeite is de ster nog wel te herkennen:


De grootouders van Otto, Wopke en Jouwer Dircks Fogelsangh liggen in de kerk van Terzool begraven. Ook van deze zerk is het wapen uitgekapt.

Met Terzool zijn we terug bij de basis. In Terzool stond ooit Groot Wygara. Via http://www.stinseninfriesland.nl/GrootWigaraTerzool.htm vinden we een uitgebreide beschrijving van de state en zijn bewoners. In 1483 wordt Wopcke Wygara als eerste van de familie genoemd.

Op basis van diverse bronnen waaronder mijn database met inscripties heb ik het volgende schema op kunnen stellen:


Geen opmerkingen: