vrijdag 13 juni 2014

Friesland: geslacht Bangma, oude grafzerken, geboortelepels en zilveren ijssouvenirs

Afgelopen week is bij een kijkdag voor geboortelepels van het Fries Museum opnieuw een geboortelepel van de Bangma's opgedoken. In mijn database had ik al behoorlijk wat gegevens over deze familie. Oorspronkelijk lijken deze Bangma's te komen uit het verdwenen dorpje Engwier bij Makkum. Al lijkt het me ook goed mogelijk dat de achternaam komt van de Bangama State die volgens Waling Dijkstra bij Oosthem lag.

Van daar uit verspreidt de familie zich over een groot deel van Friesland. In de kerken van Tjerkwerd, Wolsum en Oosthem vinden we oude grafzerken die herinneren aan de voorzaten van deze familie. Verder zijn ons ook de teksten van diverse geboortelepels en zilveren ijssouvenirs bekend.

Het wapen op de lepel van Tetje Oenes Bangma (1585-1646).


Nagenoeg hetzelfde wapen treffen we aan op een aantal latere geboortelepels, maar dan met klavers en eikels andersom. De lepel van Swopkje Eelkes Bangma (1766-1846) met wapen:In het onderstaande schema heb ik de familie gerelateerd aan de gegevens uit mijn database.


Geen opmerkingen: